huhtikuuta 01, 2006

Johtoryhmätutkimus 2004

Johtoryhmätutkimus on tehty Johtoryhmäpalautteella, jonka avulla johtoryhmien jäsenet ovat arvioineet oman ryhmänsä toimintaa. Vuoden 2004 tutkimuksessa oli mukana 92 johtoryhmää, joista saatiin yhteensä 730 jäsenen arviota. Jokainen tutkimukseen osallistunut johtoryhmä sai omaa ryhmäänsä koskevat tulokset käyttöönsä. Tutkimus on jatkoa vuonna 1995 tekemälleni johtoryhmien toimivuuskartoitukselle, jonka aineistossa oli yhteensä 822 jäsenen arviota.

Johtoryhmätutkimuksen tavoitteena oli selvittää johtoryhmien toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet. Samalla koottiin ajankohtainen vertailuaineisto johtoryhmäkohtaisille palautteille.

Ennen varsinaisten tulosten esittelyä kerron tarkemmin Johtoryhmäpalautteesta ja tutkimusaineistosta.