huhtikuuta 12, 2006

Johtoryhmätutkimuksen aineisto

Vuoden 2004 syksyllä toteutetussa johtoryhmätutkimuksessa oli mukana 92 johtoryhmää, joiden toimivuutta arvioitiin johtoryhmäpalautteella. Yhteensä arvioita saatiin 730 henkilöltä, joista 92 oli johtoryhmän vetäjiä ja 638 muita jäseniä.

Johtoryhmät saatiin mukaan tiedottamalla johtoryhmätutkimuksesta ja markkinoimalla sen yhteydessä johtoryhmäpalautetta erikoishinnalla. Tämä on vaikuttanut aineistoon ainakin siten, että mukaan lähteneet johtoryhmät ovat halunneet arvion ryhmästään. Taustalla on todennäköisesti ollut jonkin asteista kokemusta siitä, että johtoryhmän toimintaa pitäisi kehittää ja johtoryhmäpalautetta on haluttu käyttää kehittämistarpeiden tunnistamisen apuna.

Vastaajien antamat taustatiedot

Organisaatio, jossa
johtoryhmän toimii.................%.........lkm

- Teollisuusyritys............... 40,8...... 298
- Palveluyritys.................. 27,8...... 203
- Kauppa.......................... 6,4....... 47
- Muu yritys...................... 3,7....... 27
- Kaupunki tai kunta.............. 2,9....... 21
- Valtionhallinto................ 10,4....... 76
- Muu julkinen organisaatio....... 4,9....... 36
- Muu............................. 2,7....... 20
- Tieto puuttuu................... 0,3........ 2

Johtoryhmän johtaman
organisaation koko .................%........lkm

alle 50 henkilöä................. 14,0...... 102
51…100 henkilöä.................. 22,0...... 160
101…200 henkilöä................. 22,0...... 160
201…500 henkilöä................. 18,5...... 135
501…1000 henkilöä................. 9,0....... 66
yli 1000 henkilöä................ 13,7...... 100
Tieto puuttuu..................... 1,0........ 7

Johtoryhmän vetäjän
vastuualue.........................%.........lkm

Koko yritys/organisaatio......... 77,2....... 71
Tulosyksikkö..................... 15,2....... 14
Markkinointi...................... 2,2........ 2
Tuotanto.......................... 2,2........ 2
Talous............................ 2,2........ 2
Muu............................... 1,1........ 1

Johtoryhmän jäsenten
vastuualue..........................%........lkm

Koko yritys/organisaatio.......... 6,3....... 40
Tulosyksikkö..................... 28,9...... 182
Markkinointi...................... 3,7....... 23
Myynti............................ 6,5....... 40
Tuotanto.......................... 8,4....... 53
Kunnossapito...................... 1,1........ 7
Suunnittelu....................... 3,3....... 21
T & K............................. 4,3....... 27
ATK............................... 2,1....... 13
Henkilöstötoimi................... 5,1....... 32
Talous............................ 9,1....... 57
Hallinto.......................... 6,0....... 38
Asiakaspalvelu.................... 1,4........ 9
Materiaalihallinto................ 2,1....... 13
Henkilöstön edustaja.............. 3,8....... 24
Muu............................... 6,8....... 43
Tieto puuttuu..................... 1,3....... 26

Johtoryhmän kaikista jäsenistä
(sisältää vetäjät).................%.........lkm

Naisia........................... 22,9...... 167
Miehiä........................... 74,9...... 547
Tieto puuttuu..................... 2,2....... 16

Johtoryhmän vetäjistä..............%.........lkm
Naisia........................... 13,0....... 12
Miehiä........................... 84,8....... 78
Tieto puuttuu..................... 2,2........ 2