huhtikuuta 15, 2006

Johtoryhmien vahvuudet ja heikkoudet

Seuraavissa kuvissa on esitetty 12 korkeimmat ja 12 matalimmat arviot saanutta johtoryhmien toimivuustekijää. Arviointiasteikko on 1...7 ja sen ääripäät on määritelty Paljon parannettavaa ... Erittäin hyvä/hyvin. Kuvien jälkeen tulokset on esitetty vielä kysymysluetteloina.
Seuraavassa johtoryhmien vahvuudet ja heikkoudet on esitetty vielä kysymysluetteloina. Kummasakin luettelossa kysymykset ovat paremmuusjärjestyksessä (kuten kuvissa).

Johtoryhmien vahvuudet – 12 korkeimmat arviot saanutta kysymystä

16. Ryhmässämme on avoin ilmapiiri - jokaisen on helppo tuoda esiin omia mielipiteitään ja epäilyjäänkin
34. Minun näkemykseni otetaan riittävästi huomioon ratkaisuja tehtäessä
21. Kaikki ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita yksikkömme kokonaistavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin
26. Ryhmän jäseniltä on helppo saada apua ja tukea
38. Kaikki ryhmän jäsenet tuntevat vastuuta ryhmän työskentelystä ja pyrkivät hyviin lopputuloksiin
3. Jory käsittelee riittävästi: Tulosseuranta (kokonaistavoitteiden, suunnitelmien ja budjettien toteutuminen)
7. Jory käsittelee riittävästi: Ajankohtaiset (akuutit) ongelmat ja asiat
37. Keskusteluissa toisten mielipiteitä kuunnellaan siten, että esittäjän tarkoitus tulee ymmärretyksi
44. Johtoryhmän vetäjä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten keskinäistä yhteistyötä
33. Päätökset perustuvat tosiasioihin ja käytettävissä olevan asiantuntemuksen hyväksikäyttöön
36. Keskusteluissa omat mielipiteet, näkemykset ja kannanotot tuodaan avoimesti esiin
2. Jory käsittelee riittävästi: Vuosisuunnitelmat, tavoitteet ja budjetit


Johtoryhmien heikkoudet – 12 matalimmat arviot saanutta kysymystä

10. Jory käsittelee riittävästi: Henkilöstön kehittäminen (osaamisen kehittäminen)
12. Ryhmän jäsenet valmistautuvat kokouksiin omalta osaltaan riittävän hyvin
15. Kaikille jäsenille on selvää, mitkä asiat kuuluvat ryhmässä käsiteltäviin ja mitkä heidän itsensä henkilökohtaisesti päätettäviin
27. Ryhmässä tulee runsaasti esiin uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja
29. Ryhmän jäsenet tukevat toistensa kehittymistä
9. Jory käsittelee riittävästi: Asiakkaiden tarpeisiin, toimittajiin, kilpailijoihin ja muihin sidosryhmiin liittyvät kysymykset
30. Vakiintuneita toimintatapoja kyseenalaistetaan
14. Kokouksissa keskitytään olennaisiin asioihin - vähemmän tärkeät asiat eivät vie aikaa tärkeiltä
42. Jokainen ryhmän jäsen sitoutuu yhdessä tehtyihin päätöksiin ja hoitaa oman osuutensa niiden toimeenpanosta
5. Jory käsittelee riittävästi: Eri yksiköiden ja osastojen välinen yhteistyö ja toiminnan koordinointi
8. Jory käsittelee riittävästi: Toimintaympäristön pidemmän tähtäyksen kehityssuunnat ja heikot signaalit
43. Ryhmän jäsenet antavat toisilleen henkilökohtaistakin palautetta heidän toiminnastaan ryhmän jäsenenä