huhtikuuta 15, 2006

Johtopäätöksiä johtoryhmien vahvuuksien ja heikkouksien perusteella

Johtoryhmien vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelun perusteella

* Ryhmän ilmapiiri, toisten huomioonottaminen, vastuun ottaminen ryhmän toiminnasta ja sitoutuminen kokonaistavoitteisiin ovat johtoryhmissä tällä hetkellä hyvässä kunnossa

* Tulosseuranta ja ajankohtaisten asioiden tai ongelmien käsittely on hoidettu varsin hyvin

* Johtoryhmätyöskentelyn luonnetta olisi kehitettävä enemmän kyseenalaistavaan ja uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tuottavaan suuntaan

* Nykyistä enemmän ja paremmin olisi käsiteltävä toimintaympäristön kehityssuuntia ja heikkoja signaaleja, asiakkaiden tarpeisiin, kilpailijoihin ja muihin sidosryhmiin liittyviä asioita sekä yksiköiden välistä yhteistyötä

* Johtoryhmien pitäisi nykyistä useammin arvioida toimintaansa ja kiinnittää huomiota myös kokousten tehokkuuden parantamiseen

* Johtoryhmien jäsenet toivovat toisiltaan palautetta huomattavasti nykyistä enemmän

Johtoryhmätutkimus 2004, Kari Lahti, Psycon Oy