huhtikuuta 21, 2006

Johtoryhmien vetäjät muita jäseniä tyytyväisempiä ryhmänsä toimivuuteen

Johtoryhmien vetäjät arvioivat johtoryhmän toimivuuden muita jäseniä paremmaksi kaikissa muissa asioissa paitsi jäsenten valmistautumisessa. Johtoryhmän vetäjän ja jäsenten ryhmän toimivuutta koskevat näkemyserot saattavat aiheuttaa sen, että johtoryhmän toimintaa ei kehitetä riittävästi. Jos jäsenten mielestä ryhmän toimivuutta pitäisi joiltakin osin kehittää, mutta vetäjän mielestä kaikki on kunnossa, niin näille asioille ei todennäköisesti tehdä mitään. Vetäjien arvioiden mukaan heidän näkemyksensä otetaan johtoryhmissä riittävän hyvin huomioon.