syyskuuta 25, 2006

Iittala Groupin johtoryhmä toimii hyvien käytäntöjen mukaisesti

Talouselämä –lehdessä 22.9.2006 on Antti Mikkosen tekemä juttu Iittala Groupin johtoryhmästä. Sen perusteella voidaan arvioida, että Iittala Groupin johtoryhmä on onnistunut välttämään johtoryhmien toimintaa yleisimmin haittaavat tekijät ja painottamaan toiminnassaan onnistumisen kannalta tärkeitä asioita. Jutussa johtoryhmän jäsenet kertovat ryhmänsä toimintatavoista mm. seuraavaa

- Kokouksia on kerran kuussa ja kokousajat sovitaan koko vuodeksi.
- Jäsenet saavat esityslistan ja materiaalit viikkoa ennen kokousta
- Strategisesti tärkeille asioille on jokaisesta puolentoista päivän kokouksesta varattu ensimmäinen puoli päivää. Toinen päivä on bisneksen seuranta-asioita ja tilannekatsauksia.
- Kokouksista ei olla poissa kuin sairauden tähden.
- Johtoryhmän kokouksissa ei ole lupa pulista kännykkään.
- Päätöspöytäkirjaan tulee selkeät päätökset. Kirjaamme, mitkä ovat päätöksiä ja mitkä vain informaatiota – ja kuka vastaa mistäkin.
- Organisaation informoimisen tärkeys on tiedostettu ja siihen panostetaan.
- Johtoryhmässä pystytään nostamaan ikävätkin asiat pöydälle.
- Erilaiset näkemykset ja erimielisyydet kohdataan rakentavasti ja ratkaisuhakuisesti.
- Johtoryhmän toimintaa ryhmänä kehitetään. Kehittämisessä käytetään mm. 360 asteen palautteita.
- Ainakin yksittäiset jäsenet arvioivat kokousten jälkeen niiden toteutustapaa (ja pyrkivät näin oppimaan kokemuksistaan).