lokakuuta 18, 2006

Johtoryhmäpalautteen avoimet kysymykset on uudistettu

Johtoryhmäpalautteet uudet avoimet kysymykset ovat:

1. Mitkä ovat johtoryhmämme parhaat puolet? Mitkä nykyisistä toimintatavoistamme ovat johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä?

2. Miten johtoryhmämme toimintaa ja toimintatapoja pitäisi kehittää?

3. Miten toimivat hyvät johtoryhmän jäsenet?

4. Miten toimii hyvä johtoryhmän vetäjä?

Ensimmäisen kysymyksen avulla kiinnitetään huomiota onnistumisen kannalta tärkeisiin toimintatapoihin. Tarkoituksena on varmistaa niiden ylläpito ja hyödyntämien myös jatkossa.

Toisen kysymyksen tarkoituksena on saada esiin ideoita, ehdotuksia ja suunnitelmia johtoryhmän toiminnan kehittämiseksi. Lähtökohtana ovat johtoryhmän jäsenten näkemykset johtoryhmän toimintaa ja haittaavista tekijöistä.

Kysymysten 3 ja 4 tuloksena on palauteraportissa luettelot suositeltavista toimintatavoista eli miten jäsenten ja vetäjän toivotaan jatkossa toimivan. Näiden avulla jokainen johtoryhmän jäsen voi arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Ne antavat hyvän lähtökohdan myös yhteisten pelisääntöjen tekemiselle.