marraskuuta 04, 2010

Johtoryhmien yhteisöllinen tutkiminen ja kehittäminen käynnistyy – tule mukaan

Johtoryhmiä  ja johtoryhmien jäseniä kutsutaan mukaan arvostavan tutkimisen ja kehittämisen periaatteita hyödyntävään,  maksuttomaan ja yhteisöllisesti toteutettavaan  johtoryhmien toimivuuden tutkimus- ja kehittämisprosessiin.
Arvostavassa tutkimisessa ja kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, mikä jo nyt toimii hyvin ja tuottaa tuloksia.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan näitä onnistumisen kannalta tärkeitä toimintatapoja neljän kysymyksen avulla. Vastaukset ovat reaaliaikaisesti  kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä.  Kun vastauksia saadaan enemmän, tarkastellaan niitä sisällön analyysien avulla.
Vastausten miettiminen käynnistää johtoryhmän kehittämisen välittömästi aktivoimalla ajattelua, ideointia ja mahdollisuuksien huomaamista. Vastausten kirjoittaminen työstää ka konkretisoi ajatuksia.  Samalla annetaan omia kokemuksia ja ideoita yhteisöllisesti myös muiden johtoryhmien käyttöön. Muiden vastauksiin tutustuminen puolestaan auttaa näkemään asioita eri näkökulmista ja löytämään uusia ideoita.
Johtoryhmien yksittäiset jäsenet ja vetäjät voivat kehittää omaa toimintaansa omatoimisesti vaikka saman tien. Joidenkin asioiden osalta taas tarvitaan koko johtoryhmän yhteistä keskustelua ja sopimista.
Kysymykset ovat
1. Mitkä johtoryhmäsi nykyisistä toimintatavoista ovat johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta erityisen hyviä ja hyödyllisiä?
2. Miten toimivat hyvät johtoryhmän jäsenet?
3. Miten toimivat hyvät johtoryhmän vetäjät?
4. Mitä sellaisia kehittämistarpeita johtoryhmässäsi on tällä hetkellä, joihin haluaisit muilta ideoita, ehdotuksia, kokemuksia  ja toimintamalleja?
Vastaamista varten jokaiselle kysymykselle on tehty oma blogikirjoitus. Vastaaminen  tapahtuu menemällä ensin kysymystä koskevaan kirjoitukseen ja klikkaamalla siellä Comments –painiketta. Kysymyksiin voi vastata anonyymisti.

Vastauksia voi lähettää myös sähköpostilla kartoituksen organisoijalle, joka julkaisee ne anonyymisti blogissa. Puhelinhaastattelukin on mahdollista. Kartoituksen organisoijana toimii Kari Lahti, jonka sähköpostiosoite on lahden piste kari ät gmail piste com.

marraskuuta 03, 2010

1. Mitkä johtoryhmäsi nykyisistä toimintatavoista ovat johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta erityisen hyviä ja hyödyllisiä?

Kysymyksen avulla kartoitetaan hyviä käytäntöjä, joita muutkin voisivat hyödyntää omien johtoryhmiensä toiminnan kehittämisessä.
Vastaa kysymykseen klikkaamalla alla olevaa comments -painiketta.

marraskuuta 01, 2010

2. Miten toimivat hyvät johtoryhmän jäsenet?

Kysymyksen avulla nostetaan esiin hyviä  toimintatapoja, joita johtoryhmien jäsenet voivat käyttää oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.
Vastaa kysymykseen klikkaamalla alla olevaa comments –painiketta.

3. Miten toimivat hyvät johtoryhmän vetäjät?

Kysymyksen avulla nostetaan esiin hyviä toimintatapoja, joita johtoryhmien vetäjät voivat käyttää oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.
Vastaa kysymykseen klikkaamalla alla olevaa comments –painiketta.